Wat ass EQUALL?

Stereotyppe sinn Eegenschaften, déi d’Gesellschaft enger Grupp vu Leit zouschreift, fir si instinktiv ze klassifizéieren. D’Bild vun där Grupp, dat op deem Wee entsteet, ka positiv oder negativ sinn, mee et ass dacks eng Karikatur, déi net der Realitéit entsprécht.

Kanns du d’Aarbecht vun enger Persoun erroden, ouni si ze kennen?